deratizér Bratislava - deratizácia
 
 
deratizér Bratislava - dezinfekcia
 
 
 
 
 
 
Gabriela Steinhübelová, Holíčska 28, 851 05 Bratislava | gabrielasteinhubelova@gmail.com | IČO: 43251129 | DIČ: 1077240901
+421 948 920 272
 
 
 

Deratizátor v Bratislave | Gabriela Steinhübelová

DERATIZÁCIA • DEZINSEKCIA • DEZINFEKCIA

 
deratizér Bratislava - dezinsekcia
 
deratizér Bratislava - deratizačné práce
 
deratizér Bratislava - DDD služby
 
 
 
deratizér Bratislava - DDD práce
 
 
» Gabriela Steinhübelová, člen Cechu profesionálov DDD, Vás zbaví hlodavcov či škodcov expresne a tými najmodernejšími metódami v oblasti hygienických služieb. «
» Spoľahnite sa na profesionálov na ochrannú dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu. «
 
deratizér Bratislava - ničenie hlodavcov
 
 

V Bratislave sa začína jesenná deratizácia

 
 
 
Hlavné mesto spolu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava upozorňujú občanov na pravidelnú preventívnu celoplošnú deratizáciu na území celého Bratislavského kraja.
Tohtoročná jesenná deratizácia bude prebiehať od 1. októbra 2016 do 15. novembra 2016 a týka sa všetkých miest, obcí ako aj fyzických a právnických osôb v kraji. V prípade hlavného mesta sa táto povinnosť vzťahuje aj na všetkých 17 mestských častí.
 
Cieľom deratizácie je znižovať počet nebezpečných hlodavcových škodcov, ako sú potkany a myši, ktoré sa rýchlo premnožujú a môžu byť prenášačmi viacerých ochorení zvierat či ľudí. Mestá a obce majú zo zákona povinnosť vykonať deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách, ktoré sú v ich majetku alebo v správe. Podnikatelia a právnické osoby vykonávajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, v priestoroch určených na podnikanie a bývanie, v školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných či telovýchovných zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb, v skladoch a na skládkach odpadov či v kanalizačných a kolektorových rozvodoch. Pri fyzických osobách (občanoch) sa deratizácia týka pivničných a prízemných priestorov bytových alebo rodinných domov, ako aj pozemkov a objektov využívaných na chov hospodárskych zvierat.
 
 
Potieranie choroboplodných zárodkov chemickými i fyzikálnymi prostriedkami.

Prípravky na báze aktívneho chlóru, jódu, peroxozlúčenín, aldehydov, atď.
 
Systematické ničenie škodlivého hmyzu a iných článkonožcov mechanickými, chemickými, fyzikálnymi i biologickými metódami.

Prípravky: pyrethroidy, organofosfáty, karbamáty, feromónové požerové nástrahy, chemické i fyzikálne odpudzovače, lapače, živolovky.
 
Súbor opatrení zameraných na likvidáciu hlodavcov, resp. systematické znižovanie ich početnosti preventívnymi i represívnymi metódami.

Prípravky: požerové nástrahy, pasce, živolovky, repelenty, elektrické odpudzovače.
 

Prečo DDD práce Gabriely Steinhübelovej?

» držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti
» registrovaná v zozname podnikateľov Úrad pre verejné obstarávanie od 23.10.2015; Registračné číslo: 2015/10-FO-D9429
» dlhoročné tradície (ASANA), vysoká odbornosť, moderné metódy deratizácie
» výkon služieb bez časového obmedzenia, v súlade s platnými legislatívnymi predpismi
» výber prípravku a aplikačnej techniky podľa konkrétnych podmienok, výsledkov monitoringu, resp. želania klienta
» komplexnosť poskytovaných služieb: bezplatná poradenská služba, monitoring i neškodné odstránenie starých nástrah a uhynutých hlodavcov i hmyzu
» výhodné záručné podmienky: 3 až 6 mesiacov (pri dodržaní preventívnych opatrení)
» nápravné opatrenia z nášho pochybenia sú vykonávané bezplatne
» ceny sú účtované podľa aktuálneho cenníka 74.70.11, resp. dohodou

 

Cenník ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie

DEZINFEKCIA - prípravky na báze chlóru a jódu, peroxozlúčeniny, atď.
bežná dezinfekcia 0,04 – 0,07 € / m²
technologické a dopravné pr. 66,39 € / paušál, cena dohodou
DEZINSEKCIA - pyrethroidy, organofosfáty, karbamáty, požerové nástrahy
bežná dezinsekcia0,04 – 0,08/0,18 € / m² vnútorného plášťa*
dezinsekcia bytov, ich častí33,19 € / paušál, cena dohodou
osy, sršne, ploštice, čmele66,39 – 99,58 € / paušál, cena dohodou
DERATIZÁCIA - antikoagulanty – požerové nástrahy, pasce, repelenty
bežná deratizácia1,83 – 2,49 € / nástraha
špeciálna deratizácia4,98 – 8,30 € / uzamykateľná jedová stanička
špeciálna deratizácia II.4,98 € + hodnota zariadenia**
* výpočet plochy vnútorného plášťa: základová plocha x koeficient 4,2 (WHO a CEPA)
** pasce, odpudzovače, lepové pasce a iné
V danom segmente služieb sú používané ceny dohodou. Nakoľko nepredávame tovar, ale zabezpečujeme služby, vyčíslenie prepočtu m², resp. počtu vyložených kusov, je len orientačného charakteru, a slúži predovšetkým na zachovanie korektnosti vzájomného obchodného styku.

Bezplatné poradenstvo v oblasti deratizácie, dezinsekcie...

Služby poskytujeme na vysokej odbornej úrovni komplexne, vrátane bezplatnej poradenskej činnosti, monitoringu a neškodného odstránenia uhynutých hlodavcov a hmyzu. Výkon prác sa uskutočňuje bez časového obmedzenia podľa želania klienta. Pri práci využívame výhradne prípravky povolené Ministerstvom zdravotníctva SR.

 

Objednajte si DDD práce:

 
 
 

Deratizátor v Bratislave - sídlo: