deratizér Bratislava - deratizačné práce
DDD služby v Bratislave objednávajte na čísle: 0948 920 272

Deratizátor v Bratislave

DERATIZÁCIA • DEZINSEKCIA • DEZINFEKCIA


deratizátor Bratislava - likvidácia hlodavcov deratizátor Bratislava - ničenie hlodavcov deratizátor Bratislava - ničenie choroboplodncýh zárodkov


preklady Bratislava

» Gabriela Steinhübelová, člen Cechu profesionálov DDD, Vás zbaví hlodavcov či škodcov expresne a tými najmodernejšími metódami v oblasti hygienických služieb. «
» Spoľahnite sa na profesionálov na ochrannú dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu. «

deratizér Bratislava - hubenie hlodavcov

Dezinfekcia

Potieranie choroboplodných zárodkov chemickými i fyzikálnymi prostriedkami.

Prípravky na báze aktívneho chlóru, jódu, peroxozlúčenín, aldehydov, atď.
Dezinsekcia

Systematické ničenie škodlivého hmyzu a iných článkonožcov mechanickými, chemickými, fyzikálnymi i biologickými metódami.

Prípravky: pyrethroidy, organofosfáty, karbamáty, feromónové požerové nástrahy, chemické i fyzikálne odpudzovače, lapače, živolovky.

Deratizácia

Súbor opatrení zameraných na likvidáciu hlodavcov, resp. systematické znižovanie ich početnosti preventívnymi i represívnymi metódami.

Prípravky: požerové nástrahy, pasce, živolovky, repelenty, elektrické odpudzovače.


Prečo DDD práce Gabriely Steinhübelovej?

» držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti

» registrovaná v zozname podnikateľov Úrad pre verejné obstarávanie od 23.10.2015; Registračné číslo: 2015/10-FO-D9429

» dlhoročné tradície (ASANA), vysoká odbornosť, moderné metódy deratizácie
» výkon služieb bez časového obmedzenia, v súlade s platnými legislatívnymi predpismi
» výber prípravku a aplikačnej techniky podľa konkrétnych podmienok, výsledkov monitoringu, resp. želania klienta
» komplexnosť poskytovaných služieb: bezplatná poradenská služba, monitoring i neškodné odstránenie starých nástrah a uhynutých hlodavcov i hmyzu
» výhodné záručné podmienky: 3 až 6 mesiacov (pri dodržaní preventívnych opatrení)
» nápravné opatrenia z nášho pochybenia sú vykonávané bezplatne
» ceny sú účtované podľa aktuálneho cenníka 74.70.11, resp. dohodou


Cenník ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie

DEZINFEKCIA - prípravky na báze chlóru a jódu, peroxozlúčeniny, atď.
bežná dezinfekcia 0,04 – 0,07 € / m2
technologické a dopravné pr. 66,39 € / paušál, cena dohodou
DEZINSEKCIA - pyrethroidy, organofosfáty, karbamáty, požerové nástrahy
bežná dezinsekcia 0,04 – 0,08/0,18 € / m2 vnútorného plášťa ▪
dezinsekcia bytov, ich častí 33,19 € / paušál, cena dohodou
osy, sršne, ploštice, čmele 66,39 – 99,58 € / paušál, cena dohodou
DERATIZÁCIA - antikoagulanty – požerové nástrahy, pasce, repelenty
bežná deratizácia 1,83 – 2,49 € / nástraha
špeciálna deratizácia 4,98 – 8,30 € / uzamykateľná jedová stanička
špeciálna deratizácia II. 4,98 € + hodnota zariadenia ▪▪

▪ výpočet plochy vnútorného plášťa: základová plocha x koeficient 4,2 (WHO a CEPA)
▪▪ pasce, odpudzovače, lepové pasce a iné


V danom segmente služieb sú používané ceny dohodou. Nakoľko nepredávame tovar, ale zabezpečujeme služby, vyčíslenie prepočtu m², resp. počtu vyložených kusov, je len orientačného charakteru, a slúži predovšetkým na zachovanie korektnosti vzájomného obchodného styku.


Bezplatné poradenstvo v oblasti deratizácie, dezinsekcie...

Služby poskytujeme na vysokej odbornej úrovni komplexne, vrátane bezplatnej poradenskej činnosti, monitoringu a neškodného odstránenia uhynutých hlodavcov a hmyzu. Výkon prác sa uskutočňuje bez časového obmedzenia podľa želania klienta. Pri práci využívame výhradne prípravky povolené Ministerstvom zdravotníctva SR.